Konsertprogram

 

                                                       

 

 

2020/ 2021

Tack för att du besökt våra kammarkonserter!

Konsertlokalen är, NYBROKYRKAN 

 

         

 

Musikkonservatoriets elevensembler har uruppfört verk av Gotlands tonsättarskolas elever den 18 maj 2021

Konserten den 13 april med Taru Kurki och MalvaKvartetten
har blivit filmad och finns nu tillgänglig på YouTube via en länk.

Länken https://www.youtube.com/watch?v=APCee2dkrKo&t=20s

 ligger kvar till den 20 augusti.

Filmen innehåller även ett kort samtal med de unga kompositörerna som musikaliskt har kommenterat Schumann's kvintett.

Konserten är gratis men har du lust kan du själv lämna ett stort eller litet
sponsorbidrag till Swish nummer 123-627 5028 och bankgiro 5233-9983.


Konsertprogram

KRISTINEHALLEN, FALUN

INSPELAD KONSERT 9 APRIL 2021   

Miriam Barchéus (2003) Stabiliteten i plockepinn, 2021        


Love Carbin (2002) Ur inget minne, 2020

Elias Reyes (1997) Fjärilens kamp, 2021

Caroline Shaw (1983)  Plan and Elevation, 2015

 1. The Ellipse
 2. The Cutting Garden
 3. The Herbaceous Border
 4. The Orangery
 5. The Beech Tree
                                                                               

PAUS

Robert Schumann   Pianokvintett op. 44, Ess-dur

(1810-1856)

 1. Allegro brillante
 2. In modo d'una Marcia

         Un poco largamente-agitato

 1. Scherzo Molto vivace
 2. Allegro, ma non troppo

Medverkande             MalvaKvartetten

Linnea Hällqvist - violin
Knapp Brita Pettersson - violin
Maria Jonsson - viola
Maja Molander - cello

Taru Kurki - piano

Arrangör

Kammarmusikföreningen SPELRUM

med stöd av Musik i Dalarna.

 

 

Plan & Elevation

Stycket är beställt av Dumbarton Oaks och uruppfördes i november 2015 i husets musikrum av Dover Quartett. Programintroduktionen är skriven av Caroline Shaw 2016,
översättning 2021 av David Cluer.

 

”Jag har alltid älskat att rita av den arkitektur som har omgivit mig på mina resor och genom åren har flera av mina mest omtyckta kompositioner blivit till, medan jag ägnat mig åt mina teckningsövningar. Under tiden jag arbetade med att skriva en stråkkvartett till Dumbarton Oaks 75-årsjubileum, återvände jag till de grundläggande idéerna om rymd och proportion och till utmaningen att återge dem på papper. Titeln Plan & Elevation syftar på två standardformat i arkitektur; fågelperspektivet ('plan') och sidoperspektivet med beskrivande detaljer och utsmyckningar ('elevation'). Dessa format blir en enkel metafor för kompositionsprocessen, där vägen och resultatet ofta blir helt annorlunda än ursprungsplanen.

2014-2015 hade jag äran att bli förste gästforskare i musik vid Dumbarton Oaks. I Plan & Elevation utforskar jag de underbara trädgårdarna där och mina upplevelser av dess olika delar. Varje sats av stycket vilar på en grund av en enkel baslinje, som ett stöd till olika musikaliska idéer och karaktärer. I The Ellipse betraktas begreppet ”oändlig upprepning” (influenser från Kierkegaard går inte att förneka). Man kan promenera runt, runt på den stenlagda gången under de välputsade avenbokarna, vilket jag ofta gjorde för att rensa hjärnan under komponerandet. Andra satsen The Cutting Garden är ett humoristiskt hopplock av olika stråkkvartetter, huvudsakligen av Ravel, Mozart K387 och mina egna Entr'acte, Valencia och Punctum. Det syftar på artrikedomen av blommor som växer i rabatterna och som sedan möter sitt slutliga öde som snittblommor i en vas.

The Herbaceous Border börjar återhållsamt och strikt som den franska barockträdgårdens geometri med dess tydliga ortogonaler (när man ser den från ovan), innan ordningen övergår i dess motsats; kaos. Fjärde satsen The Orangery speglar de tunna och fragmentariska skuggor som framträder i rummet, där ljuset silar genom det gamla fikonträdets grenar. Avslutningen sker på min favoritplats i trädgården, vid The Beech Tree. Stark, enkel, uråldrig elegant och tystlåten; den behöver ingen förklaring.”