Om oss

SPELRUM

Vi är en ideell förening med målet att kunna erbjuda konserter av hög kvalité och en bredd inom begreppet kammarmusik. Spelrum, som från början hette Kammarmusikföreningen i Falun, har en lång erfarenhet som konsertarrangör och försöker alltid hitta nya spännande artister att jobba med. Vi har också ett samarbete med Musikkonservatoriet, länets musik- och kulturskolor och det professionella musiklivet. Spelrum vill även kunna erbjuda work-shops och konserter riktade till ungdomar som själva håller på med musik. Vi erhåller årsvisa verksamhetsbidrag från Falu Kommun och Statens Kulturråd. 

Du är välkommen att bli medlem!
Hälsar Anne Pettersson, ordförande i Spelrum

Sedan december 2017 är vi en del av projektet Ny(A)modigheter varigenom MAIS – Musikarrangörer i Samverkan - ger stöd till konsertidéer som breddar utbudet och tillgängligheten av levande musik.

 

Säsongen 2013-2014 firade Spelrum, Kammarmusikföreningen i Falun 50 år!

Våren 1963 bildades Kammarmusikföreningen i Falun Upptakten till föreningen var de kammarmusikkonserter som ägde rum i Ursula och Gunnar Frankmars hem på Bergmästaregatan. Cellisten Ursula och läraren Gunnar var båda med i den första styrelsen liksom Agne Bäckström, rektor för Falu Musikskola och Carin Malmlöf-Forssling, som blev styrelsen trogen i arton år. Ordförande var Björn Hallert, chef för det vid den här tiden nybyggda Dalarnas museum.

  Det första generalprogrammet som presenterades innehöll fem konserter, för vilka man kunde lösa abonnemang för 28 kronor. Vid den första konserten uppträdde Kyndelkvartetten. Denna konsert, liksom tre av de andra konserterna ägde rum på Dalarnas museum, en lokal som vi genom åren har varit trogen med några få undantag. Den femte konserten, en Mozartafton med pianisten Hans Leygraf, hölls i Västra skolans nybyggda aula, vars flygel förmodligen ansågs vara stadens bästa.

  Under årens lopp har de flesta svenska stråkkvartetter gästat oss, bland vilka Frydénkvartetten och Weberkvartetten kan nämnas. Tack vara Rikskonserter, som idag inte längre finns, har vi även haft utländska artister på besök. Ett urval av alla artister som vi kunnat njuta av är bl a Lars Roos, Staffan Scheja, Martin Fröst, Kungsbacka Pianotrio, Kerstin Avemo, Francisca Skoogh, Håkan Hagegård och Eric Ericsons Kammarkör.

  Mottot vid bildandet av Kammarmusikföreningen i Falun var precis som idag; att presentera högkvalitativ kammarmusik för Faluborna. Det är något som vi hoppas kunna fortsätta med i minst 50 år till!

Theres Vidin, ledamot i Spelrum
Med hjälp av reviderad text av Margareta Åberg, hedersledamot och tidigare ordförande i Spelrum