Kontakt, Priser & Medlemskap

Praktisk information

Vi kan endast ta emot kontanter eller Swish-betalningar.
Swish nummer är 123 627 50 28.


Rabattkort 

inklusive medlemskap för en person; biljetterna är inte personliga och kan användas även spelåret 2020/2021.

Vuxen 5 biljetter 600 kr inkl. medlemskap (Spara 250:-)

Pensionär 5 biljetter 500 kr inkl. medlemskap (Spara 100:-)

 

Enskilda biljetter

Vuxen 170 kr.

Pensionär eller medlem  120 kr.

Studerande ungdom 50 kr.

 

Medlemskap 

Du blir automatiskt medlem när du köper rabattkort i anslutning till konsert alternativt med SWISH till 123 627 50 28 eller via bankgiro 5233-9983. Du kan också bli stödmedlem genom att sätta in 100 kr på ovanstående konto. Medlemskap för hel familj kan lösas för endast 150 kr. 

 

Årsmöte 

Spelrums årsmöte hölls den 22 oktober 2019 i anslutning till konserten, då med sedvanliga årsmötesfrågor bl a om ekonomi och styrelsen för kommande året. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna spelåret och samtliga funktionärer omvaldes. Ingela Ekström valdes in i styrelsen som ny ledamot.

Enklast kommer du i kontakt med oss genom att skicka ett mail till

info@spelrum.se 

Vår postadress är Spelrum c/o Cluer, Bergsgården 55, 79191 Falun